• Türkçe

Misyon - Vizyon

Ürün Kategorileri

Misyon - Vizyon

Özgörev :

ÖNCELİKLE EĞİTİM ve ÖĞRETİM
Günümüz çağdaş insanı, yaşamak için seçeceği ortamı 2 ana kriter üzerinden değerlendiriyor:

1.​Geliri ve kültürel düzeyine karşılık gelebilecek bir yaşam kalitesi,
2.​Çocukları için GÜVENİLİR bir ÖĞRETİM ORTAMI’nın oluşmuş olması,

Bu 2 kriterin bulunmadığı ortamlarda uygar bir insan, bulunduğu yerden, kendisine uygun olabilecek diğer bir konuma hep göç etmek eğilimine sahiptir. Bugün üzülerek görüyoruz ki, yıllardır süregelen, kırsal kesimden büyük şehirlere olan akının, son zamanlarda, ülkemiz için daha üzücü ve tehlikeli olanı, yukarıdaki 2 kriteri bulamayan eğitim ve öğretimli bireylerin, ülkemizi terk etmesi, bu şekilde ülke geleceğinin, karanlıklara bürünmesi tehdididir.

Bu noktada, kurulmuş olan Pamukkale Filarmoni Derneği, topluma, yeni bir nefes, yeni bir yaşam işlevini yüklenmektedir.
Öncelikle EĞİTİM, sonra ÖĞRETİM...

Ülkemizin, akut problemi haline gelmiş olan bu sorun, mutlaka ivedilikle çözülmelidir. Çağdaş ve ahlaki toplumsal değerlerin, genç beyinlerde temelinin oluştuğu, “Aileiçi Eğitim” sosyo-kültürel yaşantının öğretildiği ve geliştirildiği “Öğrenim Kurumları”nca desteklenmeli ve tamamlanmalıdır. Bu Öğrenim Kurumları, sadece okullar değil, aynı zamanda, toplum içinde, başta genç bireylere yönelik olmak üzere, Kültürel ve Sportif etkinlikler gösteren sivil toplum kuruluşları da olabilmelidir.

Bu sorunun çözümüne paralel olarak, sosyal ve kültürel yaşantının da gelişmeye başlaması ile, her 2 ortam birbirlerini besleyerek, yaşam kalitesinin artmasına, bu oluşumların yaşanmaya başlandığı yerleşimlere, daha eğitimli, yüksek performanslı bireylerin gelmesi, yerleşmesi ve kalıcı bir yaşam biçimi benimsemesi sağlanabilir.
Bu gerçekten yola çıkarak, bölgenin önemli güçlere sahip aktörlerinin, yaşam kalitesini artıracak girişimleri desteklemeleri, kendilerinin de yararına olacak, sonuçta, buradaki işletmelerin de, eleman ve yönetici profilinin yükselmesi mümkün olabilecektir.

Bu nedenle, artık sayısı iyice azalmakta olan, eğitimli, toplumsal sorumluluk almak isteyen veya zorunda kalmış olan bireylerin omuzlarına, ağır bir görev yüklenmiştir. Temennimiz, bu tarz kişilerin, toplumun aydınlanmasına ilişkin yapılmakta olan girişimlere, engel teşkil etmemeleridir.

Yöngörü :

Ülkemizin sosyokültürel altyapısına katkıda bulunmaktır